top of page

Hvilke tromme er rett for deg?

Oppdatert: 15. nov. 2023

Making your own shaman drum is a creative, educational and rewarding experience, which can result in a drum that you carry with you for the rest of your life.

All the material you will find in our drum making kit is handpicked for its high quality, and is excellent for making drums.




Du kan derfor ikke velge feil om det du ønsker er en flott, unik og karaktersterk tromme, som synger med kraftig stemme. Derimot er noen ting vi kan gjøre for å påvirke kvalitetene til trommen vår, og dette er verdt å tenke gjennom når du skal velge hvilke tromme du vil lage.


Det første er rammestørrelsen.

Du kan velge mellom 40 cm, 45 cm og 50 cm. Den første opplagte forskjellen mellom de tre er


at 40 cm rammen er både mindre og lettere enn 45 cm -og 50 cm rammen. Deretter, er det også verdt å vite at rammestørrelsen vil påvirke stemmen til trommen. Søker du en lysere trommestemme, så vil 40 cm-rammen være et godt valgt. Ønsker du en dypere trommestemme, vil dette lede mer mot 45 cm og 50 cm rammen.

Derimot er det verdt å understreke en 40 cm tromme også kan bli særdeles dyp, og noen ganger dypere enn de andre størrelsene.



Deretter, velger vi dyreskinnet


Hvilke dyr du vil lage tromme av vil ha stor påvirkning for trommens stemme og kvaliteter. Jeg kan fortelle litt om hvordan de forskjellige dyreskinnene synger, og så kan du kjenne etter om noe i denne beskrivelsen appellerer til deg.


Reinskinn:

Reinsdyr har som regel et ganske tynt skinn. Dette betyr først og fremst at det er lett i vekt. Deretter betyr det også at det vibrerer mye når du spiller på det. Dette kan gi en dyp resonans som høres lenge. På grunn av sitt tynne skinn er Reintrommer noe mer sensitive for vær-svingninger(temperatur og luftfuktighet). Reinskinn er ofte lyse i fargen, og bærer noen ganger med seg mønster og pigmenter.

Reintrommens stemme kjenner vi igjen fra de nordiske sjamantrommene, som har langt historie hos både de Russiske sjamanene, og som Samenes Runebomme. Hør Reintromme HER.



Hjorteskinn:

Hjorten er som regel noe tykkere i skinnet enn Reinskinn. Dette betyr også at det kan veie litt mer enn Reinskinnet. En hjortetromme oppleves ofte som mer robuste når den blir spilt på enn feks Reintromme, og kan ha en noe hardere stemme. På grunn av sitt robuste skinn tåler hjorteskinnet ofte værsvingninger godt og er mindre sensitivt enn feks Reinskinn. Hjorteskinnets farge er ofte preget av flott blåtone, og et spekter av nyanser og mønster. Stemmen til en hjortetromme kan minne om de tidløse trommene vi finner igjen hos de Nord-Amerikanske indianerne.

Hør Hjortetromme HER




Geit:

Geiten har også et ganske tynt skinn, og ligger et sted mellom Reinsdyr og Hjort i tykkelse og vekt. Derimot er dette skinnet ganske robust og stivt, og ser ut til å tåle vær-svingninger meget godt. Estetisk sett kommer geiteskinnet med alt fra mye farger og mønster, til mer stilrene og nøytrale. Geitetrommen synger dypt og lenge når den blir spilt på og minner også litt om de Nord-Amerikanske trommene.

Hør Geitetromme HER




Bøffelkalv:

Bøffelkalv har på lik linje med hjorten et ganske tykt skinn. Dette veier da også naturlig nok litt mer enn Rein -og Geiteskinn. Bøffelkalvskinn er på lik linje med Geiteskinn et stivt og robust skinn, som ser ut til å tåle vær-svingninger meget godt. Bøffelkalvtrommer har en stor og varm stemme som synger lenge når du spiller på den. Bøffelskinn kan komme i alt fra nøytrale og nesten gjennomsiktig, til å ha forskjellige pimenter og farger. Bøffelkalv minner også om de Nord-Amerikanske trommene, og har en stemme som kanskje er mest nærliggende den tradisjonelle Bisontrommen.

Hør Bøffelkalvtromme HER




Det andre aspektet ved valg av materiale er mer abstrakt og ikke-teknisk. Det handler mer om å lytte til den indre stemmen. Ritualet med å lage en tromme og spille på den, er en spirituell praksis. Vi takker treet dyret vi lager trommen av for dens gaver. Men, vi erkjenner også dyrets unike kvaliteter og styrker som en del av kraften som trommen besitter, når den er ferdig laget.


Du kjenner kanskje en dragning mot en av disse dyrene, som du ønsker å bruke til å lage trommen. Det kan være mange grunner til dette. Du kan ha hatt et nært forhold til dyrene, som ved for eksempel Reingjeting, eller gårdsdrift med Geit.

Det kan kjenne en spesiell tilhørighet til dyret, dens kvaliteter og symbolikk.


Fler har opplevd å se dyret i drømmene sine og ønsker derfor å skape en tromme med det dyret.


Igjen, hvilket dyr du ønsker til din tromme kan være basert både på de tekniske detaljene ved skinnet, men også hvilket du føler deg dratt mot.


Uavhengig av hvilke materialer du velger er det absolutt viktigste at du møter trommen med den respekten og heder den fortjener. Et tre og et dyr har gitt av seg, så du kunne få materialene.


Avslutningsvis så vil jeg at du skal huske dette. Uansett hvor mange trommer som har blitt laget opp gjennom de tusener av år vi har brukt trommer, og eller hvor mange som kommer til å bli laget i fremtiden, kommer det aldri noen gang til å finnes en tromme som din. Det kommer aldri til å finnes en lik.

Den er derfor helt unik!


Akkurat som deg.

1 843 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page